Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Spotkanie z ratownikiem medycznym w świetlicy

19 czerwca 2018 r. gościliśmy w naszej świetlicy specjalistę pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, który również pełni funkcję ratownika medycznego, pana Mariusza Stryka, pracującego w Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie.


Spektakl "Dwie Dorotki"

W bieżącym roku szkolnym, w ramach zajęć projektowych w świetlicy były prowadzone zajęcia teatralne.


Zajęcia projektowe w świetlicy

Prezentujemy prace wykonane przez uczniów uczęszczających do świetlicy w ramach zajęć prowadzonych metodą projektu. Obejmują one szeroko rozumiane zajęcia plastyczne, przyrodnicze, komputerowe, teatralne, odkrywcze, ortograficzne, taneczne i sportowe. W trakcie zajęć uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia.


Zajęcia projektowe w świetlicy

Kontynuując nasze zajęcia projektowe, realizujemy kolejne "zimowe" tematy.


Spotaknie z ornitologiem w świetlicy szkolnej

W dniu 11 stycznia naszą świetlicę odwiedził ornitolog z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych - pan Krzysztof Wojciechowski. Przyrodnik opowiedział o zimowych zwyczajach zwierząt, takich jak sen zimowy i wędrówki ptaków do ciepłych krajów.


Konkurs plastyczny "Dziecko - żołnierz"

Z okazji tegorocznego Święta Szkoły przypadającego 26 listopada wychowankowie świetlicy szkolnej poznali pokrótce genezę i historię patrona naszej szkoły – Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.


Andrzejki, andrzejki i po andrzejkach...

Andrzejki, tuż tuż, więc w naszej świetlicy rozmawialiśmy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze świętem Andrzeja.


Szal "Pani Jesieni"

Prezentujemy prace jesienne naszych uczniów wykonane w świetlicy szkolnej.


"Podróż przez cztery pory roku" - innowacja

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele świetlicy realizują wraz z uczniami innowację pedagogiczną pod tytułem „Podróż przez cztery pory roku”.


Pasowanie na "Świetliczaka"

Pasownie na „Świetliczaka” to uroczyste i wesołe wprowadzenie naszych najmłodszych uczniów i uczennic do grona świetlicowego.