Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

shadow

Aktualności

Zebrania z rodzicami - 14 XI 2019 r.

Harmonogram zebrań i konsultacji - 14 XI 2019 r.


II Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Św. Jan Paweł II w różnych zakątkach świata”

W II Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Św. Jan Paweł II w różnych zakątkach świata” Weronika Batyra z 2c została laureatką, natomiast Adrian Możeluk z 5a otrzymał wyróżnienie.


„Dzieci programują – ogólnopolski projekt edukacyjny” Zadanie 1 – Gry i zabawy ruchowe wprowadzające do wydawania poleceń

Pierwsze zadanie dotyczyło wprowadzenia do wydawania poleceń i wymagało wykonania kilku ćwiczeń tematycznych celem wyjaśniania dzieciom, czym jest polecenie (instrukcja) i jak ważne jest dokładne wykonanie danego polecenia. Ćwiczenia mają charakter zabaw ruchowych z całą grupą dzieci, które wykonywane są na świeżym powietrzu lub na sali gimnastycznej. Dzieci oddziałów 0 jak i uczniowie klas 2 i 3 naszej szkoły wykonały ćwiczenia – „Chodzenie pod dyktando”, „ Przejdź po ścieżce”, „Dojdź do piłki”; „Omiń przeszkody”, „Od punktu do punktu”, „Piłeczkobranie”. 
Dzieci dobrze się bawiły, a przy tym do programowania się przyuczyły.


Zespół "Log in Nature" zaprasza do udziału w konkursie „DZIKIE ZWIERZĘTA W MIEŚCIE”

Zadaniem uczniów jest zapoznanie się podczas przerw z treścią trzech artykułów wyeksponowanych na szkolnych korytarzach. Na podstawie treści artykułów uczniowie wykonują zadania konkursowe wpisując rozwiązania na przygotowanych przez nauczycieli kartach pracy.


Konkurs „PARKI NARODOWE POLSKI”

Zespół Erasmus+ "Log in Nature" zaprasza do udziału w konkursie


Pamiętamy...

31 października, jak co roku przed Świętem Zmarłych, uczniowie naszej szkoły odwiedzili groby i pomniki patronów szkoły oraz uporządkowali je i zapalili znicze.


Międzynarodowe spotkanie w Rumunii

W dniach 21-25.10.2019 grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 28, panie: Joanna Filipowicz-Adamowicz, Agnieszka Adamczyk, Violetta Winiarczyk, Beata Zgnilec i Agnieszka Goliszek, uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu szkoleniowym projektu Erasmus+ „Creation and Motivation” w Rumunii.


Loteria fantowa na rzecz dzieci z Afryki

W październiku - miesiącu misyjnym, uczniowie naszej szkoły z pomocą rodziców i nauczycieli zorganizowali charytatywną loterię fantową na rzecz dzieci z Afryki. Zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie wykazali się otwartością i chęcią dzielenia się z potrzebującymi przynosząc łącznie blisko pięćset fantów na loterię.


Tropiciele na leśnej ścieżce - warsztaty przyrodnicze w Nasutowie klas IIIa, IIId

Warsztaty przyrodnicze organizowane przez Centrum Aktywnej Edukacji inspirują i dają naturalną przestrzeń do prowadzenia wnikliwych obserwacji, zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi popartych własnymi doświadczeniami i eksperymentami w kontakcie z przyrodą.


Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego w ramach programu Log in Nature

W czwartek 17 października grupa 41 uczniów Log in Nature z klas 6 odbyła wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego. Rozpoczęliśmy od projekcji filmu o Poleskim Parku Narodowym.


Plan Daltoński w oddziałach zerowych

Podstawowym zadaniem przedszkola jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju osobistego, intelektualnego i społecznego. Wiek przedszkolny jest okresem bardzo istotnym dla dalszego rozwoju dziecka.


Bajkowa Akademia Angielskiego

W ramach Tygodnia eTwinning pani Ewa Pawłowska-Pecka przeprowadziła zajęcia Bajkowa Akademia Angielskiego dla chętnych uczniów klas I-III, które miały miejsce w czytelni biblioteki szkolnej. Były one połączone z konkursem plastycznym na najpiękniejszą ilustrację odczytywanej przez nauczyciela  w wersji anglojęzycznej baśni. 


Konkurs "Z Unią Europejską na ty"

29 października 2019 roku o godzinie 14.10 w sali nr 19, w ramach Tygodnia eTwinning, odbył się interaktywny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej "Z Unią na Ty". Uczniowie zmierzyli się w grze interaktywnej w kategoriach: flagi państwowe, stolice państw, kluby piłkarskie, waluta, kontury państw, sąsiedzi, matematyka oraz państwa NATO.


3. Półmaraton Lubelski za nami

W niedzielę nasi wolontariusze dzielnie wspierali uczestników biegu. Na trasie znaleźli się również maratończycy, którzy poświecili kilka cennych sekund by zrobić sobie z nami zdjęcie.


Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla naszej szkoły

Podczas IV Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się 22 października w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, wręczono Miejskie Certyfikaty „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie” kolejnym jednostkom oświatowym wykazującym się dużą aktywnością i skutecznością w podejmowanych działaniach prozdrowotnych.


Tydzień eTwinningu w świetlicy

Co roku w październiku odbywa się Tydzień eTwinningu mający na celu promowanie współpracy szkół realizujących wspólne projekty edukacyjne. Nasza świetlica przyłączyła się do tych działań poprzez cykl zajęć "Podróż po Unii Europejskiej".


Wycieczki uczniów klas: IV b i IV c do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

24 października w ramach projektu „Na straży pamięci...” oraz kontynuacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, uczniowie klas: IVb i IVc uczestniczyli w zorganizowanych przez p. Ewę Pawłowską-Peckę wycieczkach do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.


Bezpieczni w drodze do szkoły i ze szkoły

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych zadań zarówno dla rodziców jak i nauczycieli. W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci we współpracy z VII Komisariatem Policji w Lublinie uczniowie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w spotkaniach z dzielnicową sierż. szt. Katarzyną Steć.


Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” Lena Zając, uczennica klasy 5b otrzymała wyróżnienie. Wpłynęło prawie 2000 prac...


II Wojewódzki Konkurs Plastyczny
Patriotyzm i niepodległość w sercu dziecka

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie jest organizatorem II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Patriotyzm i niepodległość w sercu dziecka. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.


Tydzień eTwinning 2019

Co roku, w październiku, odbywa się europejska kampania Tygodnie eTwinning mająca na celu promowanie współpracy szkół realizujących wspólne projekty edukacyjne. Tegoroczne tygodnie noszą tytuł: Demokratyczne uczestnictwo.


II Froeblowski Tydzień Kolorów w oddziałach przedszkolnych

W piątek 4 października rozpoczęliśmy obchody II Froeblowskiego Tygodnia Kolorów. Tego dnia świętowaliśmy Światowy Dzień Uśmiechu i wszyscy uczniowie przyszli ubrani do szkoły na żółto.


Lekcja historii w Państwowym Muzeum na Majdanku

10 października uczniowie z klasy 8B i 8D uczestniczyli w ciekawej lekcji historii na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Jest to muzeum martyrologiczne, powstało w 1944 r. na terenie dawnego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.


MILA PAMIĘCI OFIAR KOMUNIZMU

Ważnym punktem projektu „A lato było piękne tego roku” – 1939-2019 – 80 rocznica wybuchu II wojny światowej był udział uczniów, rodziców i nauczycieli w biegu MILA PAMIĘCI OFIAR KOMUNIZMU upamiętniającym napaść ZSRR na Polskę oraz 170 milionów ofiar ustroju komunistycznego.


„Dzieła sztuki” obrazujące II wojnę światową

Uczniowie na lekcjach plastyki w drugim i trzecim tygodniu września wykonali wspaniałe „dzieła sztuki”, obrazujące II wojnę światową, które zostały wystawione w holu szkolnym.


Prelekcja dotycząca wydarzeń września 1939 roku

W dniu 26 września na małej sali gimnastycznej uczniowie klas V–VIII wzięli udział w prelekcji dotyczącej wydarzeń września 1939 roku.


„A lato było piękne tego roku” – 1939-2019 – 80 rocznica wybuchu II wojny światowej

Wrzesień 2019 roku był to miesiąc szczególny. Obchodziliśmy w tym roku 80 rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, która zapoczątkowała wybuch II wojny światowej, a także rocznicę napaści ZSRR z 17 września.


Laureaci konkursu "Śladami Legend Pogórza"

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego na wykonanie grafiki do gry planszowej promującej Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej pt.: "Śladami Legend Pogórza”.


Lekcja komunikacji w klasie 6a

JAK SIĘ KOMUNIKUJEMY? Na to pytanie uczniowie klasy 6a poszukiwali odpowiedzi na warsztatach prowadzonych przez p. dr Monikę Jakubiak (wykładowcę UMCS), które odbyły się 3 października w ramach lekcji języka polskiego.


Poczta laurkowa

Od 7 do 14 października każdy uczeń lub klasa mogła złożyć nauczycielowi lub każdemu innemu pracownikowi szkoły życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w formie zrobionej przez siebie laurki.


Apel w poziomie klas czwartych

Dnia 2 października uczniowie poziomu klas IV spotkali się z Panem Dyrektorem Markiem Błaszczakiem podczas apelu, który odbył się w holu szkoły.


Bieg Nocna Mila Niepodległości

11 listopada każdego roku Fundacja Solidarność Rodzin organizuje w centrum Lublina Bieg Nocna Mila Niepodległości. W ten sportowy sposób od 2016 roku jest upamiętniona rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.


Wystawa "80. rocznica wybuchu II wojny światowej"

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej nauczyciele-bibliotekarze zaprezentowali wystawę książek, czasopism oraz multimediów w bibliotece szkolnej (sala 111). Wszystkich chętnych do jej obejrzenia serdecznie zapraszamy!


Innowacja pedagogiczna Login: Książka (1)

W piątek, 4 października w ramach innowacji pedagogicznej Login: Książka odwiedziła nas mama Magdy Ślązak, uczennicy z naszej klasy, pani Beata Ślązak, która przeczytała nam fragment książki M. Jaworczakowej pt.: „Jacek, Wacek i Pankracek” oraz opowiedziała o swoich pierwszych dniach w szkole.


„Dzieci programują” - ogólnopolski projekt edukacyjny

„Dzieci programują” - ogólnopolski projekt edukacyjny - kierowany jest do wszystkich, którzy zaczynają przygodę z nauką programowania. Zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym.


Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego

25 września odbyły się wybory Rady Samorządu Uczniowskiego.


XIII Konkurs Biblijny "Biblia - księga życia"

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i regulaminem XIII Konkursu Biblijnego "Biblia - księga życia".