Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

shadow

Aktualności

WILCZYM TROPEM

1 marca 2020 r. cała Polska odda hołd pamięci żołnierzom wyklętych. Po raz VIII zorganizowany zostanie Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym 2020. Lublin będzie jednym z ponad 300 miast z Polski i zagranicy, które w ten sposób oddadzą hołd pamięci żołnierzom wyklętym. Wydarzenie to jest elementem obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - święta honorującego i upamiętniającego żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.


To jest nasza MegaMisja!

MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi poziom wiedzy u dzieci, pomaga im odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko to dzieję się w formie przyjaznej zabawy w cyfrowym laboratorium, w którym dzieci pomagają animowanym bohaterom złapać sztuczną inteligencję- Psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty.


Innowacja pedagogiczna „Oblicza wartości – rozpoznaję, nazywam i wykorzystuję. Jestem obywatelem i patriotą”

Adresatami innowacji są uczniowie w młodszym wieku szkolnym biorący udział w zajęciach organizowanych cyklicznie na terenie szkoły i poza nią. Tematyka dotyczy wartości: pokojowość, szacunek, uczciwość, sprawiedliwość, szczęście optymizm, humor, piękno, mądrość, solidarność, odpowiedzialność, miłość, przyjaźń, patriotyzm.


Innowacja pedagogiczna „Freblowskie kodowanie – nauczanie programowania z Darami Froebla w klasach I - III”

Motywacja i głowa pełna pomysłów dała początek freblowskiemu przy¬gotowaniu do programowania z Darami Froebla. Bo tak naprawdę, aby zacząć wdra¬żać dzieci do programowania, nie jest nam potrzebny sprzęt komputerowy. Zwłaszcza, gdy zaczynamy pracę z małymi dziećmi, wykorzystując ich aktywność podczas zabaw z Darami Froebla możemy obejść się bez tabletów i komputerów.


Innowacja pedagogiczna „Świat dziecięcej zabawy z froeblowskimi Darami”

Bardzo lubimy zabawy z darami Froebla, ponieważ są kolorowe, mają różne kolory i kształty. Możemy z nich układać różne obrazki. Uczniowie z klasy 2 tworzyli polskie krajobrazy z wykorzystaniem darów. Powstały fantastyczne prace. Świetnie się przy tym bawiliśmy. Dary są niesamowite, ponieważ dają nam wiele możliwości do zabawy i nauki.


Innowacja pedagogiczna „Poznajemy arkana pięknego pisania”

Adresatami innowacji „Poznajemy arkana pięknego pisania” są uczniowie rozpoczynający naukę pisania i czytania w klasie pierwszej. Działania innowacyjne mają spełniać rolę usprawniającą i stymulującą, wpływać będą na rozwój motoryki rąk i koordynację wzrokowo-ruchową. Posłużą do korygowania nieprawidłowej techniki rysowania i pisania oraz pozwolą doskonalić dużą motorykę.


Innowacja pedagogiczna z zastosowaniem elementów programowania w nauczaniu różnych przedmiotów „Zaprogramowane klasy"

Elementy programowania w nauczaniu przedmiotowym w klasach czwartych/piątych integracyjnych.
Celem głównym wprowadzenia innowacji jest przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, z wykorzystaniem metod i narzędzi informatycznych.


Innowacja pedagogiczna: „Podróże do krainy kultury i sztuki”

Wprowadzenie na zajęciach w klasach I – III innowacji rozwinie u uczniów kluczowe kompetencje takie jak kreatywność, wyobraźnię i potrzebę tworzenia. Działania innowacyjne prowadzone będą w edukacji wczesnoszkolnej począwszy od klasy I, kontynuowane w klasie II i III podczas zajęć dydaktycznych z edukacji wczesnoszkolnej oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.


Innowacja pedagogiczna „Podróże po Europie"

Realizacja zajęć innowacji pedagogicznej „ Podróże po Europie” w klasie odbywa się w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia te pomagają uczniom poszerzyć posiadaną wiedzę o swoim kraju oraz o niektórych państwach Unii Europejskiej.
W pierwszym semestrze zajęcia innowacyjne były realizowane w formie pogadanek, zajęć tematycznych, imprez szkolnych.


Innowacja pedagogiczna „Login: Książka”

Celem innowacji jest to, aby dzieci chętniej sięgały po książkę, rozumiały czytany tekst i potrafiły go przekazać różnymi środkami wyrazu.
Zajęcia w ramach innowacji metodycznej pt. „Login: Książka” stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Dobrym sposobem osiągnięcia tego celu jest połączenie różnorodnych sposobów pracy z książką z bogactwem form artystycznych m.in. teatralnych, plastycznych i muzycznych wplecionych w zajęcia szkolne.


Koncert Noworoczny w oddziałach przedszkolnych 0A i 0B

W środowe popołudnie 8 stycznia 2020 r. dzieci z grup 0A i 0B uroczyście zainaugurowały nadejście Nowego Roku Koncertem Noworocznym. Odświętnie ubrane dzieci recytowały wierszyki o tematyce zimowej, o miesiącach, a także o dniach tygodnia. W repertuarze Koncertu Noworocznego znalazły się także piosenki: „Zima zła” wykonana przy akompaniamencie instrumentów muzycznych oraz „Pada śnieg, pada śnieg”. Do pięknej piosenki „Hallelujach” dziewczynki z obu grup wykonały układ taneczny, któremu towarzyszył gościnny występ uczennicy klasy pierwszej, Kamili Żak. Występ był bardzo udany. Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.


Pożegnaliśmy panią Wiesławę Kłębukowską

19 grudnia 2019 roku zmarła pani Wiesława Kłębukowska. Należała ona do grona przyjaciół naszej szkoły. Była spokrewniona z ważną dla naszej szkolnej społeczności osobą porucznika Adama Drzymulskiego, zamordowanego przez NKWD w Katyniu w kwietniu 1940 roku. Dzięki jej pomocy, dostarczonym przez nią materiałom mogliśmy uroczyście 7 maja 2010 roku posadzić poświęcony oficerom zamordowanym w Katyniu Dąb Pamięci.


Galeria świetlicy szkolnej /c.d./

Prace plastyczne pod hasłem „Podwodny świat”, wykonane w świetlicy szkolnej przez uczniów z klas 1-3, pod kierunkiem pani Jolanty Pardus i współpracy pani Małgorzaty Piaseckiej, wykonane w technice akrylu, akwareli i stempelkowania, zaprezentowane są w segmencie C przy szatni. Jest to kontynuacja działań plastycznych uczniów naszej szkoły. Wcześniejsze prace można obejrzeć w segmencie C na I piętrze oraz w budynku „małej szkoły” na parterze w sali świetlicy szkolnej.


#DzieciUcząRodziców

Ferie zimowe to okres wyjazdów i beztroskiej zabawy na śniegu i lodzie, ale to także czas zabawy w domowym zaciszu. By ferie przebiegały szczęśliwie należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. We wtorek 7 stycznia i w środę 8 stycznia klasy 0 - III i świetlica wzięły udział w spotkaniu z panią policjantką, a w piątek 10 stycznia w klasach 0 - III odbyły się zajęcia w trakcie których dzieci poznały najważniejsze zasady bezpieczeństwa w domu i poza nim podczas ferii zimowych.


Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe – komiks

Zapraszamy uczniów klas 0-III do udziału w szkolnym konkursie na komiks rysunkowy nawiązujący tematycznie do bezpiecznych i zdrowych ferii zimowych.
Komiks - opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub więcej obrazków składających się na jakąś historię. Obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach).


XI edycja Konkursu Geograficznego „Wędrujemy po mapie świata”

Dyrekcja XXI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie i organizatorzy informują, że w dniu 14 marca 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się kolejna XI edycja Konkursu Geograficznego „Wędrujemy po mapie świata”. Jest on przeprowadzany od roku szkolnego 2009/2010 i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów naszego regionu.


Wyniki etapu rejonowego XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922 O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej"

Dnia 13 grudnia 2019 roku odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”. Tematyka konkursu obejmuje w tym roku okres, bardzo ważny w historii Polski - I wojna światowa - walki o niepodległość, w tym roku przypada też 100 rocznica bitwy warszawskiej - Uczniowie muszą wykazać się znajomością faktografii, malarstwa uzbrojenia i formacji wojskowych.


Erasmus+ "Log in Nature" Międzynarodowe spotkanie w Portugalii

W dniach 23-30 listopada 2019 r. w ramach programu Erasmus+ odbył się wyjazd z projektu przyrodniczego „Log in Nature”. Brali w nim udział uczniowie klas 6.


Goście z Przedszkola nr 73

16 grudnia 2019 roku gościła w naszej szkole grupa przedszkolaków z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 73 w Lublinie. Dzieci wzięły udział w zajęciach otwartych - Świąteczne aktywności z wykorzystaniem TIK.


Apel o Sztandarze

W czasie obchodów 31. rocznicy nadania naszej szkole imienia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej uczniowie poziomu klas IV uczestniczyli w uroczystym Apelu o Sztandarze, który odbył się w sali teatralnej.


Spotkanie z Synem Pułku - niezwykłym patronem Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie

Dni poprzedzające Święto Szkoły to czas, w którym nauczyciele starają się poprzez różnorodne działania wychowawcze pogłębiać wiedzę uczniów na temat patrona naszej placówki. Jedną ze stosowanych od wielu lat przez p. Ewę Pawłowską-Peckę form pracy, cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem, są spotkania z Synami Pułku organizowane w czytelni biblioteki szkolnej. W tym roku, podobnie jak w ciągu ostatnich 7 lat, naszym gościem był pan pułkownik Marian Wojtas pseudonim „Karp”.


Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla naszej szkoły

Podczas IV Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się 22 października w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, wręczono Miejskie Certyfikaty „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie” kolejnym jednostkom oświatowym wykazującym się dużą aktywnością i skutecznością w podejmowanych działaniach prozdrowotnych.


Tydzień eTwinningu w świetlicy

Co roku w październiku odbywa się Tydzień eTwinningu mający na celu promowanie współpracy szkół realizujących wspólne projekty edukacyjne. Nasza świetlica przyłączyła się do tych działań poprzez cykl zajęć "Podróż po Unii Europejskiej".


Wycieczki uczniów klas: IV b i IV c do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

24 października w ramach projektu „Na straży pamięci...” oraz kontynuacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, uczniowie klas: IVb i IVc uczestniczyli w zorganizowanych przez p. Ewę Pawłowską-Peckę wycieczkach do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.