Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Wyniki konkursu fotograficznego

Od początku marca do końca maja uczniowie wszystkich klas mogli wziąć udział w konkursie fotograficznym, w ramach którego należało zobrazować hasło "Czy leje deszcz, czy słońce praży z książką zawsze mi do twarzy!".


Wyniki konkursu teatralnego "Parada Postaci Literackich"

Jak co roku, jedną z atrakcji obchodów Tygodnia Bibliotek w naszej szkole jest konkurs teatralny"Parada Postaci Literackich" adresowany do uczniów klas IV - VI, który odbył się 29 maja.


Wyniki konkursu literacko - plastycznego na najciekawszą reklamę biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie

W ramach Tygodnia Bibliotek odbył się konkurs literacko - plastyczny dla uczniów klas I - IV na najciekawszą reklamę biblioteki SP 28.


Tydzień Bibliotek

W dniach 08-15 maja 2015r. nauczyciele – bibliotekarze po raz kolejny zorganizowali uroczyste obchody XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.


WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO LITERATURY ANGIELSKIEJ W ORYGINALE

W dniu 16 marca został ogłoszony konkurs czytelniczy literatury angielskiej w oryginale dla uczniów klas V i VI. Zadaniem uczestników było wypożyczenie ze szkolnej biblioteki książki w języku angielskim, przeczytanie jej, stworzenie plakatu wraz z opisem oraz ilustracją ulubionego fragmentu, bądź oddającą jak najlepiej treść książki. Konkurs potrwał do dnia 15 maja.


Wyniki konkursu plastycznego "Wiosna w poezji"

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny w czytelni biblioteki szkolnej odbył się konkurs plastyczny „Wiosna w poezji”. Komisja konkursowa w składzie: Anna Dałek oraz Ewa Pawłowska–Pecka wyłoniła laureatów, którzy otrzymują wiosenne nagrody.


"Wiosna w poezji"

20 marca, czyli w dniu poprzedzającym Pierwszy Dzień Wiosny w czytelni biblioteki szkolnej dwukrotnie odbyły się zajęcia dla uczniów klas I – III połączone z konkursem plastycznym „Wiosna w poezji” prowadzone przez p. Ewę Pawłowską – Peckę.


KONKURS CZYTELNICZY LITERATURY ANGIELSKIEJ W ORYGINALE

Zapraszamy uczniów klas V i VI do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym literatury angielskiej w oryginale.


„Czy leje deszcz, czy słońce praży – z książką zawsze mi do twarzy!”

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli SP 28 do zobrazowania tego hasła w ramach konkursu fotograficznego, który rozpatrywany będzie w 2 kategoriach: • Kategoria I : Zdjęcie z książką „na poważnie” • Kategoria II : Zdjęcie z książką „na wesoło”.


Wyniki konkursu plastycznego dla uczniów kl. I – III na polsko–angielską kartkę walentynkową

Już na tydzień przed feriami zimowymi został ogłoszony konkurs dla uczniów klas I – III na najpiękniejszą polsko–angielską kartkę walentynkową.