Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Bibliografia z biblioterapii

  • Borecka Irena: Biblioterapia – nowa szansa książki. Olsztyn: Wydawnictwa WSP, 1992. 
  • Tomasik Ewa: Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1994. 
  • Borecka Irena: Biblioterapia w szkole. „Poradnik dla bibliotekarzy”. Legnica, 1998, 127s.
  • Borecka Irena, Ippoldt Lidia: Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu czyli wprowadzenie do biblioterapii. Wrocław: „Silesia”, 1998.
  • Drawnel Ewa: Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych. „Poradnik Bibliotekarza” 1998 nr 7\8 s.38
  • Bieńkowska Krystyna: O biblioterapii w szkole. „Poradnik Bibliotekarza”, 1999 nr 6 s.18.
  • Książki, które pomagają żyć: rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej: materiały Ogólnopolskiego Seminarium w Ustroniu Zawodziu, 7-9 czerwca 1999r. Warszawa: Wydawnictwa SBP, 2000.
  • Prawo do czytania: człowiek niepełnosprawny w bibliotece: alternatywne materiały czytelnicze: materiały z międzynarodowego seminarium. Toruń: Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, 2000.
  • Szulc Wita: Biblioterapia z Internetu. Na podstawie opracowania Noli Kostner Aiex. "Poradnik Bibliotekarza” 2000 nr 11 s.11
  • Borecka Irena: Biblioterapia: teoria i praktyka: poradnik. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2001.

Opracowanie: Ewa Pawłowska-Pecka

 Zobacz całą galerię