Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Cepeliada Wielkanocna

Tradycją naszej szkoły są charytatywne cepeliady świąteczne organizowane dwa razy do roku przez nauczycieli świetlicy wraz z uczniami.


Wyniki międzyszkolnego konkursu plastycznego dla świetlic "Jestem bezpieczny w Internecie"

Pod koniec lutego rozstrzygnięty został międzyszkolny konkurs plastyczny dla świetlic "Jestem bezpieczny w Internecie". Prace uczennic naszej szkoły zostały nagrodzone.


Tydzień eTwinning w świetlicy

Podczas tegorocznego Tygodnia eTwinning w świetlicy szkolnej, każdy dzień poświęcony był poznaniu innego kraju (Włochy, Szwecja, Polska, Grecja, Węgry) przy wykorzystaniu pięknych map z "Atlasu Ogromnego Świata", gdzie w sposób obrazkowy pokazane są państwa z ich cechami charakterystycznymi.