Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Projekt III

Od 2 listopada 2010 roku w naszej szkole rozpoczął się III etap realizacji Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. W projekcie biorą udział uczniowie kl. I b (22 uczniów) wraz   z wychowawczynią panią Ewą Burdan. Zajęcia odbywają się w małym budynku naszej szkoły, w specjalnie przystosowanej do wymogów Projektu sali. Na bazie materiałów i pomocy projektowych w sali zostały utworzone Dziecięce Ośrodki Zainteresowań sprzyjające rozwijaniu inteligencji: językowej, matematyczno – logicznej, ruchowej, wizualno – przestrzennej, przyrodniczej, muzycznej, interpersonalnej oraz intrapersonalnej.
 
9 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie z rodzicami „Wywiadówka inaczej”, na którym zapoznano rodziców z istotą Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Rodzice z dużym zainteresowaniem obejrzeli pracownię i ośrodki zainteresowań.
       
Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach, które rozpoczęły się 3 stycznia 2011 roku w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Tematem przewodnim zajęć dodatkowych jest wędrówka "W świecie baśni i bajek". 
 
Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, umiejętności wokalnych, recytatorskich, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija umiejętności komunikowania się i współpracy uczniów, wzbogaca ich wiedzę, dostarcza niezapomnianych przeżyć. Efekty naszych działań zostaną zaprezentowane podczas spotkania z rodzicami w czerwcu 2011 r.
 
A to nasza wesoła gromada.

 Ib

 LogoZobacz całą galerię