Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Bibliografia z biblioterapii

Borecka Irena: Biblioterapia – nowa szansa książki. Olsztyn: Wydawnictwa WSP, 1992.  Tomasik Ewa: Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej. Warszawa: Wyższa Szko


Status prawny biblioteki szkolnej

Analiza podstaw prawnych funkcjonowania biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie