Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

VI Międzyszkolny Konkurs Literacki „Inni czy tacy sami”

shadow


VI Międzyszkolny Konkurs Literacki „Inni czy tacy sami”
 
Już po raz szósty organizowany jest konkurs, który ma na celu wyłonienie uzdolnionych literacko uczniów. Tematyka prac obejmuje szeroko pojęte zagadnienie tolerancji. W swoich pracach możecie napisać o rówieśnikach różniących się wyglądem, sposobem zachowania, mową lub kolorem skóry.
 


Regulamin:
1.  Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z klasami integracyjnymi z terenu województwa lubelskiego.
2.  Każdy uczestnik może przysłać jedną pracę opatrzoną imieniem, nazwiskiem i adnotacją o wieku.
3.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 16 maja  2014 r. Informacje  o wynikach oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły  www.sp28.lublin.pl
4.  Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody i dyplomy.
5.  Wszyscy nauczyciele otrzymają pamiątkowe dyplomy.
6.  Termin nadsyłania prac: 25 kwietnia 2014 r.
7.  Prosimy o nadsyłanie prac w formie opowiadania, wiersza, scenariusza inscenizacji lub audycji radiowej drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej: teresamarczewska@wp.pl  lub  ew. listem poleconym na adres szkoły.
 
Osoba odpowiedzialna:
Teresa Marczewska
nauczyciel języka polskiegoZobacz całą galerię