Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Ślubowanie klas pierwszych

shadow

14 października 2013r. uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie w obecności dyrekcji szkoły, rodziców i wyjątkowych gości: Prezydenta Miasta Lublin pana dr Krzysztofa Żuka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin pana Jarosława Pakuły, Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Miasta Lublin pani Ewy Dumkiewicz–Sprawki, radnego Rady Miasta Lublin pana Zbigniewa Ławniczaka oraz Dyrektora Gimnazjum 11 pani Marioli Krawczyk. Uroczystość poprzedziło otwarcie zmodernizowanej ulicy Radości, przy której znajduje się nasza szkoła.  

Z wielkim przejęciem dzieci złożyły przyrzeczenie i przyjęły pasowanie na uczniów z rąk tak znamienitych gości. Dziękujemy włodarzom naszego miasta za zapewnienie naszym uczniom  bezpiecznej drogi do szkoły.

Ślubowanie na stronie  naszego miasta http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=199612Zobacz całą galerię