Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY oraz VI OLIMPIADA TEMATYCZNA

shadow

W dniu 20 marca 2013 r. w Klubie Batalionu Dowodzenia Brygady Wielonarodowej (część Polska) w Lublinie (Dom Żołnierza im. Marszałka J. Piłsudskiego), odbyły się eliminacje wojewódzkie XVIII edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO oraz VI OLIMPIADY TEMATYCZNEJ pod wspólną nazwą "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej". Uczestnikami Konkursu i Olimpiady byli uczniowie wyłonieni w wyniku elimnacji rejonowych, tj. 12 uczniów ze szkół podstawowych, 23 gimnazjalistów i 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W imieniu organizatora, uczniów i ich opiekunów powitała Wicekurator Oświaty Pani Anna Szczepińska. W imieniu współorganizatora wystąpił Zastępca Dowódcy Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady - Szef Sztabu mjr Piotr Szczepaniuk. Pan Major podkreślił znaczenie Konkursu dla budowania świadomości patriotyczno-obronnej młodego pokolenia. Uroczyste otwarcie konkursu zaszczycili ponadto Szef Sekcji Wychowania Batalionu Dowodzenia Brygady Wielonarodowej Pani por Małgorzata Serwatka oraz gospodarz obiektu - Kierownik Klubu Batalionu Dowodzenia Brygady Wielonarodowej Pan ppłk rez.mgr Andrzej Ptasiński. Po przedstawieniu Komisji Konkursowej powołanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, uczestnicy przystąpili do egzaminu testowego a opiekunowie wysłuchali prelekcji Kierownika Klubu nt.historii Domu Żołnierza w Lublinie oraz obejrzeli film dokumentalny o tematyce historycznej. Naszą Szkołę reprezentowały dwie uczennice - Maria Chmielewska z kl. VI D, która została finalistką konkursu oraz Magdalena Bojarska z kl. VI B, która została laureatką tego konkursu. Obie uczennice do konkursu przygotowywał Pan Daniel Osiński. Gratulujemy bardzo dobrych wyników i życzymy kolejnych sukcesów.Zobacz całą galerię