Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Szkoła z klasą 2.0

shadowW roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystapiła do programu
Szkoła z klasą 2.0
 
Piąta edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”.


Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy uczniom, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.


W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystapiła do programu
Szkoła z klasą 2.0
Edycja 2013/2014 to już IV edycja programu Szkoła z Klasą 2.0.Zadania szkół w IV edycji:

 • Pierwszym zadaniem szkół jest wypracowanie planu działania na cały rok szkolny (z udziałem nauczycieli i dyrektora).
 • Zadaniem Dyrektora jest wybranie (po konsultacji z Zespołem 2.0) i wprowadzenie zmiany sposobu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK (do wyboru z listy) w ciągu roku szkolnego. W pierwszym semestrze dyrektor opisuje planowanie zmiany, w drugim - podjęte działania.
 • W pierwszym semestrze nowe szkoły wprowadzają Kodeksy 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność). W każdej szkole biorącej udział w programie po raz pierwszy, odbędzie się debata szkolna, dotycząca korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły oraz uczeniu innych (np. rodziców i starszych mieszkańców miejscowości). Debata szkolna poprzedzona będzie debatami klasowymi, prowadzonymi przez każdego nauczyciela.
 • Doświadczone szkoły weryfikują Kodeks, zapoznają z jego zasadami nowych uczniów oraz - zamiast debaty – organizują Targi kodeksowe, podczas których uczniowie i nauczyciele upowszechniają i sprawdzają swoją praktyczną wiedzę na temat Kodeksu i jego zasad.
 • Każdy nauczyciel przeprowadza z uczniami zadanie TIK (sposób na przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad Kodeksu na lekcji i w domu). Forma i treść zadania zależy od stażu szkoły w programie. Duży nacisk kładziemy na wymianę dobrych praktyk, materiałów edukacyjnych i doświadczeń pomiędzy szkołami.
 • Drugi semestr poświęcony jest realizacji projektów edukacyjnych. To metoda nauczania, która kształci samodzielność, kreatywność i zespołową pracę uczniów.
 • W szkołach doświadczonych, które brały udział we wcześniejszych edycjach programu Szkoła z Klasą 2.0, nauczyciele mogą realizować wybrane ścieżki edukacyjne: Projekt edukacyjny, Uczymy innych, Odwrócona lekcja lub Uczniowskie Forum Naukowe.
 • Na zakończenie programu odbywają się Szkolne Festiwale 2.0 (święto nowoczesnej edukacji: podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli). Najciekawsze projekty uczniowskie prezentowane są na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów w Warszawie. Chętne szkoły organizują Uczniowskie Fora Naukowe.

 
W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystapiła do programu
Szkoła z klasą 2.0


 • Jak w uczeniu się i w nauczaniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)? Szkoła z klasą 2.0 pomaga odpowiedzieć na to pytanie uczniom i nauczycielom.
 • Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
 • Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 
 • Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Partnerami programu są Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Fundacja Orange, Narodowy Instytut Audiowizualny, Raiffeisen Bank Polska i Polbank S.A. oraz Huawei.
Hasłem III edycji programu jest współpraca 2.0.

Więcej informacji można znależć na stronie programu Szkoła z klasą 2.0

(Opracowane na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej programu)Zobacz całą galerię