Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

KONKURS HISTORYCZNY PT. „WRONkartun. 13 grudnia – 30 lat później – konkurs plastyczny”

shadow

 

KONKURS HISTORYCZNY PT.
„WRONkartun. 13 grudnia – 30 lat później – konkurs plastyczny”
 
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na plakat nawiązujący do wydarzeń stanu wojennego w Polsce
 
Regulamin konkursu
 
I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości historii najnowszej wśród młodzieży, rozbudzanie zainteresowań historycznych.
2. Prace konkursowe w formie plakatu mają dotyczyć wydarzeń związanych z stanem wojennym w Polsce.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
 Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie lub grupowo (w zespole nie powinno być więcej niż trzy osoby).
4. Konkurs będzie się składał z II etapów - etap I (szkolny) organizują dyrektorzy szkół - etap II (oddziałowy) organizuje Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
5. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
 
II. TEMATYKA, FORMAT PRAC
1. Tematem prac jest szeroko rozumiana, przemyślana oraz ujęta w ramy plastyczne samodzielna interpretacja wydarzeń stanu wojennego w Polsce.
2. Prace konkursowe mają być w formie plakatu w dowolnej technice plastycznej. Format nie może być mniejszy niż A3 (duży blok rysunkowy) i nie większy niż A1 (100 cm x 70 cm)
3. Praca powinna być zatytułowana.
 
 III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Jeśli uczniowie zgłoszą zamiar uczestnictwa w konkursie dyrektorzy powołują Szkolne Komisje Konkursowe (co najmniej 3 osoby). Komisje przyjmują prace w terminie do 15 listopada 2011 r. i przeprowadzają formalną kwalifikację prac (zgodność z regulaminem), a następnie dokonują ich oceny w skali 0-10 pkt. uwzględniając walory plastyczne (maks. 5 pkt.) i historyczne (maks. 5 pkt.) prac. 3.
 
2. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana w terminie do 2 grudnia 2011 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej IPN. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 15 grudnia 2011 r. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie o godz. 12:30. Uroczystości będzie towarzyszyła wystawa najciekawszych prac konkursowych.
 
 IV. NAGRODY
1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii uzyskują tytuł laureata i nagrody książkowe (wydawnictwa IPN oraz gry edukacyjne), a ich opiekunowie nagrody książkowe, boxy filmowe „Z archiwum IPN” oraz teki edukacyjne „Stan wojenny”.
 2. Wszyscy uczestnicy oddziałowego etapu konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 3. Komisja Oddziałowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych lub historycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność IPN i mogą być wykorzystywane w ramach jego statutowej działalności (wystawy, wydawnictwa, portale społecznościowo-informacyjne IPN, itp.) 2
 
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Prace należy składać u p. Daniela Osińskiego do 15.11.2011 roku.Zobacz całą galerię