Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Pożegnaliśmy panią Wiesławę Kłębukowską

shadow

19 grudnia 2019 roku zmarła pani Wiesława Kłębukowska. Należała ona do grona przyjaciół naszej szkoły. Była  spokrewniona  z ważną dla naszej szkolnej społeczności osobą porucznika Adama Drzymulskiego, zamordowanego przez NKWD w Katyniu w kwietniu 1940 roku. Dzięki jej pomocy, dostarczonym przez nią materiałom mogliśmy uroczyście 7 maja 2010 roku  posadzić poświęcony oficerom zamordowanym w Katyniu Dąb Pamięci. Uroczystość ta dostarczyła nam wielu wzruszeń, ale przede wszystkim była żywą lekcją historii – tragicznej, bo długo przemilczanej i zakazanej. Od tego wydarzenia p. Wiesława angażowała się w życie naszej szkoły, przyjeżdżała na ważne szkolne uroczystości – Święto Szkoły, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, uczestniczyła w wigiliach szkolnych. Pani Wiesława była  wspaniałą osobą,  poświęcała dużo czasu pracy dla innych, angażowała się w wiele akcji, przedsięwzięć, była społecznikiem – przekazała  cenne informacje na temat dzielnicy Kalinowszczyzna, w której spędziła całe swoje życie, Ośrodkowi Brama Grodzka-Teatr NN. Współpracowała także z Muzeum im. Wincentego Pola. Zapamiętamy panią Wiesławę Kłębukowską jako osobę zawsze uśmiechniętą, pogodną i życzliwą, o ogromnej kulturze osobistej i szacunku dla drugiego człowieka. Pani Kłębukowska została pochowana na cmentarzu parafii św. Agnieszki znajdującym się w dzielnicy Kalinowszczyzna.
 
                     Informację przygotowali: p. Marzanna Pogonowska, p. Daniel OsińskiZobacz całą galerię