Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Czyste powietrze wokół nas

shadow

Czyste powietrze wokół nas

W roku szkolnym 2018/ 2019 oddziały przedszkolne 0a i 0b przystąpiły do realizacji Programu Przedszkolnego Edukacji Antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas" w zakresie ochrony zdrowia oraz przed narażeniem dzieci na dym tytoniowy oraz smog. Pierwszym, podjętym przez nas krokiem w realizacji projektu, było zapoznanie rodziców z jego założeniami. Kolejną formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:

  1. Wycieczka:
Podczas pierwszych zajęć dzieci uczestniczyły w wirtualnej wycieczce, której celem było zwrócenie uwagi na różne źródła dymów, ich kolor oraz miejsca skąd mogą się wydobywać. Następnie przedszkolaki udały się na wycieczkę po najbliższej okolicy, aby zweryfikować wcześniej zdobyte wiadomości.
 
  1. Co i dlaczego dymi?
Zajęcia przeprowadzone w następnej kolejności miały na celu poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych źródeł dymu, jego rodzaju, barwy, przyczyny wydobywania się oraz szkodliwego działanie na przyrodę i zdrowie człowieka. Dzieci próbowały określić, co dymi mocniej, a co słabiej i jak dym wpływa  na rośliny,  zwierzęta i osoby, które znajdują się w jego zasięgu. Następnie wykonały plakaty, na którym przedstawiły zapamiętane przez siebie źródła dymów. Przekazywane informacje w szczególny sposób podkreślały szkodliwy wpływ palenia papierosów na organizm ludzki. Podkreślały, że papierosy negatywnie oddziałują zarówno na osoby, które palą, jak i na tych, którzy znajdują się w tym samym pomieszczeniu, co paląca osoba.
 
  1. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
Na trzecich zajęciach warsztatowych dzieci mogły skupić swoją uwagę na wrażeniach zapachowych, które dostarczają różne źródła dymów. Wąchały ubrania przesiąknięte dymem, spaliny samochodowe, materiały leżące w pomieszczeniu, w którym pali się węglem. Dla porównania mogły zapoznać się z zapachem perfum, kwiatów, płynu do mycia naczyń itp. Celem zajęć było skupienie uwagi dzieci na wrażeniach, które wywołują u nich konkretne zapachy, a także wdrażanie nowych zapachów. Tego dnia dzieci poznały Dinusia i pokolorowały jego portret. Uczyły się także piosenki o nowo poznanym bohaterze.

  1. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?
W kolejnym etapie uczestnicy programu poznali historię Dinusia, który wybrał się w podróż pociągiem i trafił do zadymionego przedziału kolejowego. Ich zadaniem było opowiedzenie o tym, jak on się czuł, czy łatwo mu było oddychać, czy przebywanie w takim pomieszczeniu jest przyjemne? Dzieci w kilkuosobowych grupach wykonały plakat „Nie pal przy mnie”. Prace zostały powieszone na szkolnym korytarzu, aby zwrócić uwagę na temat szkodliwości palenia papierosów w obecności dzieci.
 
  1. Jak unikać dymu papierosowego?
Ostatni etap programu obejmował zwiększenie wiedzy dzieci na temat zachowania się w sytuacji, kiedy znajdą się w pomieszczeniach, w których ktoś pali i jest dym papierosowy. Uczestnicy ćwiczyli, jak radzić sobie, kiedy inni przy nich palą. Odszukiwały ukryte w sali tabliczki z zakazem palenia, a następnie wykonywały znaczki według własnego projektu.

Wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie aktywnie włączały się w proponowane zajęcia. Chętnie wykonywały prace plastyczne, uczyły się piosenki, odgrywały scenki, w których uczyły się reagować w sytuacji, kiedy ktoś przy nich pali. Nie tylko utrwaliły posiadane wiadomości ale również poszerzyły zakres swojej wiedzy o nowe informacje i umiejętności. Ważnym aspektem programu było włączenie rodziców w zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie oraz ich ochrona przed zagrożeniem związanym ze smogiem, a także  przebywaniem w zadymionych pomieszczeniach.


 
informację przygotowała pani Dorota WilgatZobacz całą galerię