Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

"Święto Polskiej Niezapominajki" - edycja XIV

shadow

"Święto Polskiej Niezapominajki" - edycja XIV

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do członków LOP - dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i  gimnazjum z terenu województwa lubelskiego.

Cele konkursu:

  • popularyzowanie Święta Polskiej Niezapominajki oraz Międzynarodowego Dnia Roślin,
  • promowanie wiedzy o środowisku naturalnym i jego pięknie,
  • kształtowanie optymistycznego spojrzenia na świat przyrody,
  • wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości,
  • rozwijanie zainteresowań oraz zdolności twórczych dzieci i młodzieży.

Sponsorzy nagród:.

  • ZO LOP w Lublinie
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

Tematyka konkursów:

1. Konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich z grup przedszkolnych oraz klas „0” szkół podstawowych  pod hasłem „Pierwsze zwiastuny wiosny”. Format prac A4. Prace indywidualne.

2. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pod hasłem „Nad modrą strużką…”. Format prac A4. Prace indywidualne.

3. Konkurs literacki na wiersz dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych pod hasłem „Gdy nastanie wiosna”.

4. Konkurs plastyczny dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych pod hasłem „Święto Polskiej Niezapominajki” – poster. Technika dowolna, format B2. Prace zespołowe, zespoły dwuosobowe. Wyjaśniamy! Poster to plakat, który poza grafiką  (rysunkami, zdjęciami) ma bardziej rozbudowaną część tekstową, która w przejrzysty sposób prezentuje informacje na dany temat - w naszym przypadku na temat niezapominajki i jej święta (historii i idei) .

5. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas VI -VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów pod hasłem „Jest takie moje drzewo…”. Zdjęcie powinno przedstawiać drzewo jako obiekt przyrodniczy, który ze względu na sędziwy wiek i piękny pokrój wzbudza nasze szczególne zainteresowanie. Format zdjęć  15x21cm. Autorzy nagrodzonych fotografii zobowiązani są do udostępnienia (po ogłoszeniu wyników) kopii oryginału nośnika,  z którego wykonana została odbitka w celu publikacji zdjęcia na stronach organizatora.

Wymagania dodatkowe: Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci, dowolną techniką z wyjątkiem użycia materiałów kruchych, sypkich i naturalnych.  Z jednej szkoły na konkurs może być przysłanych nie więcej niż 9 prac plastycznych (po 3 w kategorii 1, 2, 4), 3 wiersze oraz 6 zdjęć. Prace plastyczne  w kategorii  1 i 2 powinny być starannie oprawione. Wszystkie prace muszą być STARANNIE! podpisane na odwrocie.
Metryczka powinna zawierać: temat konkursu, imię i nazwisko autora, klasa/wiek, szkołę, imię i nazwisko opiekuna. Do prac należy dołączyć następujące załączniki (załączników nie naklejamy na prace):
icon Niezapominajka 2019 - Załącznik 1 (76.25 kB) „Karta zgłoszenia do Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego ….”
icon Niezapominajka 2019 -Załącznik 2 (75.62 kB) „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia”  na udział w konkursie.

Miejsce i termin przyjmowania prac na konkurs:

Prace należy składać osobiście w siedzibie organizatora lub przesłać na adres: Zarząd Okręgu LOP w Lublinie, ul. Długosza10A (wejście segmentem B, sala 103), 20-054 Lublin. Biuro czynne w poniedziałki
w godz. 14.00-16.30. Przyjmowanie prac na konkurs do dnia 29 kwietnia 2019r. (poniedziałek) do godziny 16.30. Dotyczy to również prac wysyłanych pocztą.

Ocena prac:

  1. Prace konkursowe ocenione zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.
  2. Jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem, staranność, samodzielność w wykonaniu, właściwy format i opis.

Podsumowanie konkursu:

Informacje o wynikach, terminie i miejscu podsumowania konkursu podane zostaną na stronie ZO LOP w Lublinie: http://lop.pvv.pl/. do dnia 7 maja 2019r. Prosimy Sprawdzać! . Informacje te prześlemy również do szkół i opiekunów za pomocą poczty internetowej.
 

informację przekazała pani Małgorzata Konarzewska

 Zobacz całą galerię