Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Ssaki Polski „odwiedziły” naszą szkołę, czyli młodzi tropiciele w akcji...

shadow

Ssaki Polski „odwiedziły” naszą szkołę, czyli młodzi tropiciele w akcji…….

W ramach działań projektu Erasmus „Log in Nature” uczestnicy systematycznie poznają tajemnice świata przyrody. Jako przygotowanie do kolejnego zadania, 19 stycznia zorganizowana została wycieczka do lasu „Zabaw się w Sherlocka Holmesa: śledź po śladach i trop po tropach”. Wycieczka ta miała na celu zwrócić uwagę uczniów na piękno otaczającej nas przyrody oraz zapoznać z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym pobliskiego lasu. Uczestnicy wycieczki odnajdywali ślady i tropy zwierząt w lesie. Nauczyli się rozpoznawać tropy i ślady zostawiane przez określone gatunki zwierząt. Następnie uczestnicy wycieczki przeprowadzili dla całej społeczności szkolnej akcję “Tropy prowadzą mnie do zwierza”. Dzieci z projektu (w kilku zespołach) przygotowały plakaty oraz wykonały w masie solnej odciski tropów 14 gatunków ssaków Polski. Od 28 stycznia w przestrzeni szkoły zostały rozmieszczone tropy i ślady zwierząt poznanych podczas wcześniejszej wycieczki. Tropy te doprowadzały uczestników gry do plakatów z rysunkami, ze zdjęciami i opisem konkretnego gatunku ssaka. Miło było obserwować „tropicieli” z wielu klas, którzy wytrwale kroczyli od śladu do śladu, aby dotrzeć do „zwierza” (czyli do plakatu). Rezultatem tego działania będzie wykonanie gry dydaktycznej, którą będzie można wykorzystywać na lekcjach przyrody.


informację przygotowała pani Anna Chodun
zdjęcia pani Iwona SidorZobacz całą galerię