Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNA „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” W NASZEJ SZKOLE

shadow

O G Ó L N O P O L S K A
AKCJA CHARYTATYWNA

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
W NASZEJ SZKOLE

Zachęcamy do wsparcia akcji, otworzenia swoich serc na osoby potrzebujące


ZBIERAMY DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową

Wolontariusze będą je przyjmowaćna holu głównym od 3 do 19 grudnia w godzinach 7.50-8.05, 10.30-10.45, 12.10- 12.25


DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM

Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH
BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA,
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW
A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH


Zachęcamy ofiarodawców,

aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie
(tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością)

były w jak najlepszym stanie lub nieużywane


 
informację przygotowała pani Magdalena TkaczykZobacz całą galerię