Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Bezpłatne przejazdy dla uczniów.

shadow

Przekazujemy instrukcję przewozu uczniów uprawnionych ustawowo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do publicznych szkół, ośrodków oraz publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i z powrotem do domów, na terenie Gminy Lublin, która stanowi załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie nr 33/2018 z dnia 25.10.2018 roku. Stosowanie postanowień niniejszej Instrukcji będzie obowiązywało od 5 listopada br.

Jednocześnie za Zarządem
TransportuMiejskiego informujemy, że zawieszone zostaje respektowanie § 3 pkt. 13 i 14 w/w Instrukcji, który mówi, że warunkiem skorzystania z przewozu w przypadku dzieci korzystających z wózków inwalidzkich, będzie wyposażenie wózka w pasy bezpieczeństwa, a jego brak będzie skutkował odmową przewozu ucznia, do czasu przekazania pasów bezpieczeństwa.


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię