Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Wycieczki uczniów klas V do Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

shadow

  W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kontynuacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zakładającego m. in. zacieśnienie współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi w celu rozbudzania pasji czytelniczych dzieci i młodzieży, uczniowie klas V uczestniczyli w wycieczkach do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Mieli tam okazję wzięcia aktywnego udziału w zajęciach promujących książkę Andrzeja Marka Grabowskiego „Wojna na Pięknym Brzegu”. Książka ta porusza problematykę II wojny światowej widzianej z perspektywy dziecka - żołnierza. Zajęcia prowadzone przez p. Beatę Jarosz stanowią cenną lekcję historii i patriotyzmu, przybliżając jednocześnie uczniom sylwetkę patrona naszej szkoły.Zobacz całą galerię