Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Spotkanie uczniów klasy 7D z panem dr Andrzejem Gładyszem

shadow

W dniu 28.09.2018 r. kl. VII D uczestniczyła w spotkaniu na KUL  z Panem dr Andrzejem Gładyszem, który zaprosił uczniów naszych na seminarium, którego tematem był „LUBLIN w procesie odzyskania niepodległości”. Nasz wykładowca to pracownik KUL, który specjalizuje się w tematyce wojskowo – historycznej, jest także członkiem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39”. Na początku naszych zajęć została nam zaprezentowana prezentacja multimedialna dotycząca losów naszych rodaków żyjących w okresie zaborów, pokazane zostały kolejne powstania, walki, które toczyli nasi rodacy by odzyskać niepodległość. Dopiero I wojna światowa spełniła te marzenia. Po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. W dalszej części pokazu poznaliśmy losy Lublina jako ośrodka wojskowego i politycznego, tworzące się oddziały wojskowe ( Legion Puławski, I, II, III Korpus Polski) oraz pierwszy Polski niepodległy, niezależny rząd znany jako Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (określany również jako "rząd lubelski" oraz "rząd ludowy") utworzony przez Ignacego Daszyńskiego. Można mówić, że wtedy nasze miasto oficjalnie pełniło funkcję stolicy nowego państwa polskiego. Dalsza część zajęć była praktyczna tzn. uczniowie zapoznali się z bronią, akcesoriami wojskowymi, które były używane w walkach na frontach I wojny światowej. Można było poćwiczyć musztrę żołnierską, spróbować zapoznać się ze sposobami obchodzenia się z bronią, przymierzyć hełm żołnierski. Była to chyba najprzyjemniejsza część spotkania. Na koniec zostaliśmy oprowadzeni po budynkach naszej lubelskiej uczelni, która w tym roku obchodzi okrągłą setną rocznicę założenia. Zapoznaliśmy się z osobami związanymi z tą uczelnią m.in. z I. Radziszewskiem założycielem KUL – u; Karolem Wojtyłą (Jan Paweł II) i innymi postaciami. Była to niewątpliwie ciekawa lekcja historii, która w tym ważnym roku 2018 warta była przypomnienia dla naszych uczniów i miejmy nadzieję będzie wykorzystana przez młodzież na lekcjach historii.

 
informację przygotował pan Daniel Osiński
 Zobacz całą galerię