Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

25 na piątkę z plusem! - Konkurs dla szkół podstawowych

shadow

25 na piątkę z plusem! - Konkurs dla szkół podstawowych

Konkurs dla szkół podstawowych organizowany dla uczczenia 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod hasłem '25 na piątkę z plusem!'. Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych województwa lubelskiego (o pełnym stopniu organizacyjnym). Nagrodę główną w konkursie stanowi wyposażenie pracowni biologicznej zgodne z warunkami realizacji podstawy programowej dla przedmiotu biologia. Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie 25 nagród głównych. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego filmu ukazującego w sposób kreatywny wszelkie działania podejmowane w szkole na rzecz ochrony środowiska. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną pracę. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r., zgodnie z „Regulaminem konkursu”. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 17 października 2018 r. formacje, regulamin oraz załączniki do regulaminu znajdują się pod adresem:

informację przygotowała pani Małgorzata KonarzewskaZobacz całą galerię