Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Dzień Bezpiecznego Internetu - DBI 2018

shadow

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Państwowy Instytut Badawczy (NASK) – realizatorów unijnego programu „Łącząc Europę”.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Wszystkie działania w 2018 roku są realizowane pod hasłem "Tworzymy kulturę szacunku w sieci". Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji.

Nasza szkoła aktywnie włącza się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2018.

Planowane działania w dniach 12-16.02.2018 r.:

  • Realizacja w klasach I-III na zajęciach komputerowych projektu edukacyjnego "Plik i Folder" i „Owce w sieci” „MegaMisja z Psotnikiem”.

  • Realizacja w klasach IV na zajęciach komputerowych projektu edukacyjnego "3..2..1.. Internet".

  • Tworzenie w klasach V i VI na zajęciach komputerowych projektów „Bezpieczny Internet” w programie PowerPoint i aplikacji Scratch.

  • Udział uczniów klas VII w regionalnym konkursie „Dzień Bezpiecznego Komputera”.

  • Wykonanie gazetki nt. zagrożeń związanych z Internetem.

  • Propagowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie i porad dla rodziców związanych z tą tematyką umieszczonych na szkolnej stronie www.

(Wykorzystane zostały treści zawarte na stronie saferinternet.pl)