Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Dziecięca matematyka z Darami Froebla - konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci

shadow

Dziecięca matematyka z Darami Froebla -
konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci
według prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 
Metoda konstruowania gier matematycznych pomaga dzieciom w rozwoju inteligencji operacyjnej, nabyciu umiejętności liczenia oraz kształtowaniu odporności emocjonalnej na trudne sytuacje. Te trzy obszary : rozumienie, umiejętności i emocje, są niezbędnym warunkiem skutecznego kształtowania dziecięcych kompetencji matematycznych. Gry są bardzo przydatne dzieciom, ponieważ są jednym ze sposobów wspomagania ich rozwoju umysłowego. Z ich wykorzystaniem można wyćwiczyć u dzieci refleks i szybką orientację w tym, co w danym momencie jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu, kształtować umiejętności interpersonalne, które są ważne dla zgodnego współdziałania z innymi, rozwijać mowę, pamięć i myślenie, a przede wszystkim można doskonalić umiejętności matematyczne. W trakcie gier dziecko potrafi ćwiczyć z wielkim zainteresowaniem np. rachowanie przez ponad godzinę, nie czując przy tym zmęczenia. Należy pamiętać , ze wartości kształcące gier zależą od dopasowania każdej z nich do możliwości wykonawczych dziecka. Gra nie może być zbyt łatwa, bo niczego dziecko nie nauczy, a szybko się znudzi. Nie może także być trudna, gdyż zniechęci je i wystraszy. Gry nadają się także do kształtowania odporności emocjonalnej dziecka, ale pod warunkiem że nauczymy je konstruować grę, a potem zechcę ono wziąć w niej udział. Konstruowanie i gra są o tyle atrakcyjne, ze dziecko będzie starało się wytrwać do końca zabawy. Dążenie do wygranej wywołuje zawsze spore emocję. Będą one jednak na miarę dziecka, ponieważ ono samo tę grę opracowało. Uczniowie klasy 1 A z wielkim entuzjazmem konstruują gry z wykorzystaniem Darów Froebla, które pełnią rolę  plansz, pionków, rekwizytów. Przy okazji uczą się rachować, orientacji przestrzennej, myślenia strategicznego. Konstruowanie gier matematycznych to dobre przygotowanie do rozwiązywania zadań, zwłaszcza tekstowych. Wiadomo bowiem, iż jeśli ustalony zostanie matematyczny model rozwiązania jednego typu zadania, można go stosować do rozwiązywania wielu zadań podobnego rodzaju (związane to jest z rozwijaniem tzw. intuicji matematycznej).

Opracowała Barbara BałdygaZobacz całą galerię