Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

shadow

Szanowni Państwo,


W imieniu Rady Rodziców pragnę poinformować, że Rada Rodziców dokonała wyboru frmy ubezpieczeniowej oferującej ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków NWW. Wybranym przez Radę Rodziców ubezpieczycielem jest firma AXA.
W wybranym "wariancie 2' cena ubezpiecznia w ofercie specjalnej dla uczniów szkoły wynosi 37, 00 zł.
Jednocześnie przypominam, że ubezpieczenie NNW dzieci jest ubezpieczniem doborowolnym i nieobowiązkowym.
Informacja o warunkach przystąpienia do ubezpieczenia została przekazana wszystkim rodzicom za pośrednictwem dziennika lekcyjnego.
Poniżej zamieszczamy materiały dotyczące ubezpieczenia.

https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

https://bezpieczny.pl/ulotka-szkola-podstawowa-gimnazjum-szkola-wyzsza

https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

Konakt do osoby reprezentującej ubzepieczyciela

JACEK ORLIK

tel. 782 757 176

email: jorlik@bezpieczny.pl

www.bezpieczny.pl