Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

WYNIKI SZKOLNYCH ELIMINACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

shadow

WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO TEMATYCZNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
 
Po sprawdzeniu prac do II etapu (okręgowego) zakwalifikowano 6 uczniów, którzy popełnili 3 błędy ortograficzne i 5 błędów interpunkcyjnych:
 
 1. Maksymilian Krasnowski   5a
 2. Radosław Mendykowski    6b
 3. Nela Kaproń      6c
 4. Mikołaj Kuna     6c
 5. Bartosz Biały     6d
 6. Piotr Urbański   6d

 
WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO TEMATYCZNEGO KONKURSU z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów do II etapu (okręgowego) zakwalifikowano 7 uczniów, którzy uzyskali 90% maksymalnej liczby punktów:
 
 1. Natasza Radomska 5a 27 pkt
 2. Maria Kowalenko  5c 27 pkt
 3. Przemysław Podgórski  5e 27 pkt
 4. Karol Nowacki 6b 27 pkt
 5. Aleksandra Wróbel 6b 27 pkt
 6. Mikołaj Kuna   6c 27 pkt
 7. Michał Wierzbicki 6d 27 pkt


WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO TEMATYCZNEGO KONKURSU z MATEMATYKI

Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów do II etapu (okręgowego) zakwalifikowano 2 uczniów, którzy uzyskali 90% maksymalnej liczby punktów:
 
 1. Dominik Zając  5b
 2. Mikołaj Kuna    6c

WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO TEMATYCZNEGO KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO
Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów do II etapu (okręgowego) zakwalifikowano 9 uczniów, którzy uzyskali 90% maksymalnej liczby punktów:
 
 1. Kuna Mikołaj 6c 29 pkt 
 2.  Maj Szymon 6d 27 pkt
 3. Nowacki Karol 6b 27 pkt
 4. Bartosz Biały 6d 27 pkt
 5. Bartłomiej Gzik 6d 27 pkt
 6. Nela Kaproń 6c 27 pkt
 7. Julia Tarnowska 6c 27 pkt
 8. Adam Pytka 6c 27 pkt
 9. Kacper Kancik 6e 27 pkt

 
WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO TEMATYCZNEGO KONKURSU z HISTORII
 
Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów do II etapu (okręgowego) zakwalifikowano 8 uczniów, którzy uzyskali 90% maksymalnej liczby punktów:
 1. Mateusz Grochowski 5E 29 pkt
 2. Michał Wierzbicki  6D 28 pkt
 3. Jakub Fahmi Amin Ahmed 5E 28 pkt
 4. Hubert Kalisz 6D 27 pkt
 5. Gabriel Haponiuk 5E 27 pkt
 6. Adam Pytka 6C 27 pkt
 7. Krzysztof  Sochan 6C 27 pkt
 8. Szymon Maj 6D 27 pkt
 
WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO TEMATYCZNEGO KONKURSU Z PRZYRODY

Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów  do II etapu (okręgowego) zakwalifikowano 11 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 90 % maksymalnej liczby punktów:
 
1. Michał Wierzbicki 6d 28 pkt
2. Zuzanna Tomczuk 6b 28 pkt
3. Wiktor  Zawół 5c 28 pkt
4.  Mikołaj Kuna 6c 27 pkt
5.  Dominika Woźniacka 5 e 27 pkt
6.  Tomasz Sadło  6d 27 pkt
7.  Maciej Słowiński  5e 27 pkt
8.  Karina Sępoch  5d 27 pkt
9.  Maja Kotowska 6b 27 pkt
10. Nina Kotowska 6b 27 pkt
11.Magdalena Gawęda 5e 27 pkt

Rodzic/prawny opiekun ma możliwość indywidualnego wglądu  do pracy konkursowej w następnym dniu po ogłoszeniu wyników. Oglądu pracy można dokonać w godz. 9.00 – 15.30 w gabinecie dyrektora szkoły. Ewentualne odwołania od ustaleń Komisji Szkolnej wraz z pisemnym uzasadnieniem merytorycznym należy kierować do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie, ul. Radości 13, w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od ogłoszenia wyników konkursu. Zobacz całą galerię