Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Konkurs na prezentację multimedialną o Wielkiej Brytanii w języku angielskim

shadow

Zachęcamy uczniów klas V i VI do wzięciu udziału w konkursie na prezentację multimedialną o Wielkiej Brytanii w języku angielskim.

Cele konkursu:

  1. Zachęcanie uczniów do pogłębiania znajomości języka angielskiego oraz wiedzy na temat kultury Wielkiej Brytanii.
  2. Rozwijanie zainteresowań.
  3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną.
  4. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
 
Regulamin konkursu:
  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI.
  • Uczniowie zainteresowani konkursem powinni wykonać prezentację multimedialną o Wielkiej Brytanii:
- prezentacja powinna zawierać zdjęcia oraz wybrane informacje o Wielkiej Brytanii, na przykład dotyczące położenia, historii, stolicy, zabytków, świąt, obyczajów czy znanych osobistości z dziedziny kultury, sportu czy polityki
- wszystkie informacje powinny być w języku angielskim
- prezentacja powinna zawierać około 15 slajdów oraz imię i nazwisko jej autora
 
  • Oceniane będą:
- wybór interesujących treści
- poprawność merytoryczna oraz językowa
- kreatywność oraz oryginalność
- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji
 
  • Każda prezentacja powinna zawierać netografię, czyli spis wykorzystanych stron internetowych.
  • Prezentacje należy dostarczyć nauczycielowi uczącemu języka angielskiego w terminie do 31 maja 2016 r.
  • Autorzy najlepszych prac otrzymają oceny celujące z języka angielskiego, a ich prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Pozostali uczestnicy otrzymają oceny bardzo dobre z języka angielskiego.
 
                                                                                                                          Organizator
                                                                                                                          Justyna Kozyrska
 Zobacz całą galerię