Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

shadow

Aktualności

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "MISTRZ KOMPUTERA"

20 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA” dla uczniów szkół podstawowych.


Harmonogram konkursu "MISTRZ KOMPUTERA"

Zgłoszenie do konkursu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy do 15 stycznia 2018 r., który zostanie udostępniony na stronie konkursu dnia 15 grudnia 2017 r.


Program i Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "MISTRZ KOMPUTERA"

Program i regulamin Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA” - IX edycja.


Organizatorzy konkursu

W roku szkolnym 2017/2018 organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA” są: Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.


Patronaty

Patronat honorowy sprawują: Prezydent Miasta Lublin - dr Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskie Towarzystwo Informatyczne i ECDL region Lublin. patronatem naukowym Patronat naukowy: Rektora Politechniki Lubelskiej Pan prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko


Pliki do pobrania

Program i Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "MISTRZ KOMPUTERA", wzór protokołu z I etapu konkursu, wzór oświadczenia rodziców, przykładowe pytania z poprzednich edycji konkursu oraz plakat konkursowy.


Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin, tel. 81 744 03 22; Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, ul. Radości 13, 20-530 Lublin, tel. 81 533 92 72; adres email: mistrz-komputera@wp.pl


Historia konkursu "MISTRZ KOMPUTERA"

Pomysłodawczynią i pierwszym koordynatorem konkursu międzyszkolnego w 2001 roku była Pani Urszula Pawłowicz, ówczesny doradca metodyczny, a wspierali nauczyciele lubelskich szkół.