2016-03-23|Umieszczone w: |przez: ZetKa

W dniu 5 kwietnia w godzinach od 13 do 16 odbędą się zajęcia  dla uczniów klas trzecich przygotowujące do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych.

Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu podanego przez nauczycieli.

Zapraszamy