2016-02-22|Umieszczone w: |przez: ZetKa

W projekcie, oprócz naszej szkoły, biorą udział partnerzy z pięciu krajów. Wspólnie z nami projekt  realizują dwie szkoły z Włoch i po jednej z Niemiec, Finlandii, Rumunii i Turcji. Na pierwszym międzynarodowym spotkaniu nauczycieli koordynujących projekt, które miało miejsce  w Gimnazjum nr 11 w listopadzie 2015 roku, ustalono hasło naszego projektu, które brzmi: „FLY - Future Lies in You”.Głównym celem realizowanego projektu jest  wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej. Projekt ma także na celu zapoznanie uczniów  z lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynkiem pracy. Zarówno w swoim kraju jak i w krajach partnerskich będziemy poznawać losy zawodowe różnych osób, w tym historie emigrantów.
Dzięki projektowi uczniowie będą w stanie wybrać szkołę, która przygotuje ich do zawodu, w którym będą mogli znaleźć pracę. Będą potrafili ocenić swoje predyspozycje zawodowe. Poznają swoje mocne strony, wzrośnie u nich samoocena i staną się bardziej kreatywni. Zwiedzą nowe kraje i zobaczą ciekawe miejsca. Będą mieli okazję, aby doskonalić język angielski. Być może nawiążą przyjaźnie, które przetrwają przez długie lata.
Projekt koordynuje czterech nauczycieli z naszego gimnazjum: panie Joanna Filipowicz-Adamowicz,  Agnieszka Goliszek, Dorota Wereska oraz pan Tadeusz Sułek.