2016-02-29|Umieszczone w: "Korona Polskiego Wychowania", |przez: ZetKa

W ramach projektu KORONA POLSKIEGO WYCHOWANIA grupa AC TEAM zorganizowała 29 lutego 2016 roku kurs pomocy przedmedycznej dla uczniów szkoły podstawowej.

Celem kursu było promowanie właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia.