2016-03-07|Umieszczone w: |przez: ZetKa

Rekolekcje wielkopostne odbywać się będą w dniach od 7 do 9 marca w kościele parafialnym p.w. Świętej Rodziny w Lublinie.
O godzinie 8.00 odbywać się będzie nauka rekolekcyjna. Zajęcia lekcyjne zgodnie z planem lekcji zaczną się bezpośrednio po przyjściu do szkoły. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w uroczystościach religijnych pozostają pod opieką wyznaczonych nauczycieli w bibliotece szkolnej. W naukach rekolekcyjnych uczniowie uczestniczą pod opieką wychowawców, nauczycieli uczących oraz katechetów.