2016-06-30|Umieszczone w: |przez: ZetKa

Strona internetowa rekrutacji do gimnazjum

https://naborg-kandydat.vulcan.net.pl/lublin

* * * * * * * * * *

Zapraszamy do zapoznania się
z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych gimnazjów
na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017
oraz
uchwałą Rady Miasta Lublin
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.
(zobacz załączniki)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
gimnazjów publicznych na rok szkolny 2016/2017.
(na podstawie zarządzenia LKO)
 
 Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania
 uzupełniającego
1  Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 28.VI.2016 r. do 25.VII.2016 r.
do 10.V.2016 r.
(gimnazja
 przeprowadzające
 próby sprawności
fizycznej lub
sprawdzian
predyspozycji
językowych)
2  Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych lub próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i oddziałów sportowych. do 19.V.2016 r.
od 26.VII.2016 r.
do 27.VII.2016 r.
3  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych.
do 31.V.2016 r.
godzina 10.00
do 28.VII.2016 r.
godzina 10.00
4  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
od 24.VI.2016 r.
do 28.VI.2016 r.
godzina 15.00
-
5  Weryfikacja wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 30.VI.2016 r. do 29.VII.2016 r.
6  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
do 15.VII.2016 r.
godzina 10.00
do 17.VIII.2016 r.
godzina 10.00
7  Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (jeśli nie zostały wcześniej złożone).
do 19.VII.2016 r.
godzina 15.00
do 19.VIII.2016 r.
godzina 15.00
8  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
do 21.VII.2016 r.
godzina 10.00
do 22.VIII.2016 r.
godzina 10.00

UWAGA! Podane w tabeli daty harmonogramu są datami granicznymi, obowiązujące terminy naboru podane są w załącznikach w pliku Terminy_rekrutacyjne.pdf lub na stronie internetowej rekrutacji - zobacz ważne terminy

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Oferta edukacyjna Gimnazjum nr 11
na rok szkolny 2016/2017
  • klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim, realizująca program DSD I,
  • klasa integracyjna,
  • klasa sportowa - koszykówka,
  • klasa matematyczno-angielska,
  • klasa sportowa profilowana - wspinaczka sportowa,
  • klasa ogólnodostępna.
Więcej szczegółów w załączonych ulotkach.
 

 
Załączniki do pobrania:
Oferta_edukacyjna.pdf
Regulamin_rekrutacji_2016.pdf
Terminy_rekrutacyjne.pdf
Uchwala_RM_Lublin.pdf
Ulotka_DSD.pdf
Ulotka_Gimnazjum_nr_11.pdf
Ulotka_sport.pdf
Ulotka_wspinaczka.pdf
Zarzadzenie_LKO.pdf