2016-02-14|Umieszczone w: |przez: ZetKa

Strona internetowa rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
 
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

*  *  *  *  *  *  *

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego odbywa się w terminach
od 1 lipca br. od godz.10.00 do 26 lipca br. do godz.15.00


*  *  *  *  *  *  *

Zapraszamy do zapoznania się
z rozporządzeniem MEN
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz
zarządzeniem LKO w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

(zobacz załączniki)
 
*  *  *  *  *  *  *

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi w załącznikach infografiką oraz poradnikiem dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 
Załączniki do pobrania:
Infografika_dla_kandydata.pdf
Poradnik_kandydata.pdf
Rozporzadzenie_MEN.pdf
Uzasadnienie_rozporzadzenia_MEN.pdf
Zarzadzenie_LKO.pdf