2016-02-01|Umieszczone w: "Korona Polskiego Wychowania", |przez: ZetKa
Młodzieżowi Liderzy wzięli udział w dwudniowym szkoleniu wyjazdowym, które odbyło się w Ośrodku Edukacyjnym Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu Leśnym oraz w zajęciach prowadzonych w szkole. Wszystkie zajęcia były prowadzone przez ekspertów ze strony Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Na zajęciach poruszano kwestie dotyczące: znaczenia społeczeństwa obywatelskiego, diagnozy potrzeb, planowania, realizacji i ewaluacji działań, budowania i motywowania zespołu oraz kształtowania postaw antydyskryminacyjnych.
W projekcie biorą udział uczniowie klas IIF, IIA i IIC, pani Agnieszka Więk-Bernat i pani Agnieszka Horyńska.