2015-12-22|Umieszczone w: |przez: ZetKaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim Pracownikom, Uczniom i ich Rodzicom
najserdeczniejsze życzenia,
by radość Świąt umacniała wiarę w potęgę Bożej Miłości,
bo tylko ona dać nam może siłę Prawdy,
która stwarza prawdziwe Dobro.

Życzymy, aby nadchodzący Nowy Rok 2016 pozwolił Państwu
cieszyć się wzajemną bliskością w gronie Rodziny i Przyjaciół,
przyniósł zadowolenie i sukcesy w życiu osobistym
i w pracy zawodowej.
 
Dyrekcja Gimnazjum nr 11 w Lublinie