2015-11-29|Umieszczone w: Integracja, |przez: ZetKa
Na trasie wycieczki znalazły się miejsca związane z życiem i działaniami m.in. Rudego, Zośki, Alka i innych uczestników Szarych Szeregów.
Były to liceum im. Stefana Batorego, Arsenał, Al. Szucha, Pawiak, Pomnik Powstania Warszawskiego, kwatery powstańców na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Zwieńczeniem wyprawy była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wycieczka upłynęła w dobrej atmosferze i była bardzo ciekawa. Wszyscy wrócili z Warszawy zmęczeni ale w dobrych nastrojach.
Wycieczkę zorganizowały p. Beata Zgnilec i p. Danuta Radzik we współpracy z paniami: K. Zezulą, D. Gadzałą, B. Winiarską, E. Ćwik i D. Wereską.