2015-12-05|Umieszczone w: Erasmus+, |przez: ZetKa

W trakcie wizyty, goście wraz z nauczycielami naszej szkoły, stanowiącymi grupę koordynującą  projekt współpracy partnerskiej szkół realizowanej w ramach programu Erasmus+, ustalali zasady  trzyletniej współpracy.
Projekt pod hasłem  „FLY - FUTURE LIES IN YOU”  pomoże uczestnikom poznać lokalny, krajowy i europejski rynek pracy. Uczniowie poznają swoje mocne strony, predyspozycje zawodowe oraz poznają dalsze możliwe ścieżki rozwoju edukacyjnego. W trakcie międzynarodowej współpracy odbywającej się zarówno poprzez technologie komunikacyjno-informatyczne jak i międzynarodowe spotkania w różnych krajach młodzież przygotuje wiele projektów związanych z rynkiem pracy, zawodami przyszłości, rozwinie swoje umiejętności informatyczne i językowe.
Goście z zainteresowaniem zwiedzali nasza szkołę, po której oprowadziła ich pani dyrektor Mariola Krawczyk. Niezwykle sympatycznie powitali ich zarówno nauczyciele, jak i uczniowie gimnazjum.
W trakcie  pobytu międzynarodowej grupy miała miejsce interesująca wizyta w Ratuszu Miejskim, gdzie w imieniu Pana Prezydenta dr Krzysztofa Żuka witał gości i odpowiadał na różnorakie pytania pan Michał Karapuda – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Spotkanie zorganizowała pani Joanna Szeląg - kierownik w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. W spotkaniu uczestniczył również pan Daniel Gorbczuk. Następnym punktem programu było zwiedzanie naszego miasta.
Międzynarodowa wizyta  była bardzo owocna i przebiegała w bardzo serdecznej atmosferze. Kolejne międzynarodowe spotkania w ramach projektu odbędą się we Włoszech i Finlandii. Wiosną 2016 roku do tych krajów pojadą uczniowie klas drugich z naszej szkoły.
Międzynarodowy projekt Erasmus+ koordynuje 5-osobowa grupa nauczycieli z Gimnazjum nr 11. Są to panie: Joanna Filipowicz-Adamowicz, Agnieszka Goliszek, Kinga Pietraś, Dorota Wereska oraz pan Tadeusz Sułek.