2015-11-12|Umieszczone w: |przez: ZetKa


Tak więc rodacy! Wolności nam trzeba
Zamiarom naszym sprzyjać będą nieba
Nadejdzie chwila, chwila pożądana,
Że zegną wrogi przed Polską kolana.”


Z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię, którą została zaprezentowana we wtorek 10 listopada. Wzięli w niej udział recytatorzy z klas IA, IF, IIB, IIC, IIE i IIIF oraz chór szkolny pod dyrekcją pani Urszuli Plis.

Raz jeszcze uświadomiliśmy sobie nawzajem, ze zanim nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości - 11 listopada 1918 roku, nasz kraj znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Niegdyś potężna Polska w 1795 roku została ostatecznie podzielona pomiędzy trzech zaborców i nie było jej na mapach Europy przez 123 lata. W tym czasie zaborcy próbowali nam narzucić swoją kulturę, język, obyczaje i religię.

To, że żyjemy w wolnym kraju, jest w dużym stopniu zasługą Legionów Polskich i marszałka Józefa Piłsudskiego.
„Powiewa sztandar ten pełen chwały
W polu czerwonym - nasz Orzeł Biały!”

Organizatorkami akademii były panie Agnieszka Burdyk, Beata Daniluk, Urszula Plis oraz Agnieszka Więk-Bernat.