2015-09-21|Umieszczone w: |przez: ZetKa

11 września spośród siedmiu kandydatów z różnych klas w tajnym głosowaniu wybraliśmy trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszego gimnazjum.

Wybrani zostali:
- Nina Zielińska  z klasy 3F – przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego,
- Matylda Rogalska z klasy 3F – zastępca przewodniczącej,
- Paweł Hańczur z klasy 2F – skarbnik.

Gratulujemy koleżankom i kolegom oraz liczymy na ich aktywność w licznych inicjatywach, które obiecali przed wyborami.

Samorząd Uczniowski