2015-09-15|Umieszczone w: |przez: ZetKa


W projekcie, oprócz naszej szkoły, wezmą udział partnerzy z pięciu krajów. Wspólnie z nami projekt będą realizowały dwie szkoły z Włoch i po jednej z Niemiec, Finlandii, Rumunii i Turcji.
Głównym celem realizowanego projektu jest wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych przedwczesnym ukończeniem edukacji i bezrobociem. Projekt ma na celu zapoznanie uczniów z lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynkiem pracy. Zarówno w swoim kraju jak i w krajach partnerskich będziemy poznawać losy zawodowe różnych osób w tym historie emigrantów. Dzięki projektowi uczniowie będą w stanie wybrać szkołę, która przygotuje ich do zawodu w którym będą mogli znaleźć pracę. Będą potrafili ocenić swoje predyspozycje zawodowe. Poznają swoje mocne strony, wzrośnie u nich samoocena i staną się bardziej kreatywni. Być może nawiążą przyjaźnie, które przetrwają przez długie lata.
Projekt koordynować będzie pięciu nauczycieli z naszego gimnazjum: panie Joanna Filipowicz-Adamowicz, Dorota Wereska, Agnieszka Goliszek, Kinga Pietraś oraz pan Tadeusz Sułek.