2015-09-11|Umieszczone w: |przez: ZetKa

Zebrania z rodzicami w Gimnazjum nr 11 odbędą się dnia 15 września 2015 r.

Harmonogram spotkań jest następujący:
- godzina 17.30 – spotkanie rodziców uczniów klas I z p. dyrektor Mariolą Krawczyk w sali teatralnej,
- godzina 18.00 – zebrania rodziców uczniów klas I, II i III  z wychowawcami w salach (wybór delegatów do Rady Rodziców po jednym z każdej klasy),
- godzina 18.30 zebranie Rady Rodziców (sala teatralna).

 

 
Załączniki do pobrania:
Sale_15IX.pdf