2015-08-27|Umieszczone w: |przez: ZetKa

Godzina 8.30
Uczniowie uczestniczą w uroczystej Mszy Świętej w kościele p.w. Św. Rodziny, przy Al. Jana Pawła II 11. Po Mszy Świętej nastąpi przejście do szkoły przy ul. Radości 13 pod opieką wychowawców i nauczycieli.
Uczniowie klas I spotkają się z wychowawcami, którzy będą posiadać tabliczki z symbolem klasy.

Godzina 9.45
Klasy I - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w małej sali gimnastycznej. Po uroczystości uczniowie udadzą się do poszczególnych sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami wg harmonogramu.

Godzina 9.45
Klasy II i klasy III - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych wg  harmonogramu.

Wszystkich uczniów obowiązuje strój odświętny, który składa się z białej bluzki lub koszuli uzupełnionej o granatowy kołnierz w stylu marynarskim.
Uczniowie klas I otrzymają kołnierze od wychowawców w dniu inauguracji.

 
Załączniki do pobrania:
Przydzial_sal_1IX.pdf