2015-05-07|Umieszczone w: |przez: ZetKa


Podczas tej uroczystości uczniowie zaprezentowali swoje talenty recytatorskie i wokalne. Była to lekcja historii o tym, jakże ważnym akcie ustanowionym w 1791 roku. Część słowno-historyczną przygotowali uczniowie klasy IA i IIIF pod opieką p. Agnieszki Horyńskiej i p. Ewy Węgrzyn-Pluty. Część wokalną zaprezentował chór szkolny pod kierunkiem p. Urszuli Plis. Oprawę plastyczną przygotowała p. Agnieszka Burdyk.

3 maja 1915 roku uczniowie pod opieką p. Ewy Ćwik brali udział w uroczystej sesji Rady Miasta poświęconej tej ważnej rocznicy.

Tego samego dnia poczet sztandarowy szkoły z p. Martą Karykowską reprezentował naszą szkołę podczas oficjalnych uroczystości na Placu Litewskim.