2015-04-22|Umieszczone w: |przez: ZetKa

W dniach 21, 22, 23 kwietnia 2015 roku w Gimnazjum nr 11
odbywać się będzie egzamin gimnazjalny.
W tym terminie w godzinach 8.30 – 13.30
szkoła będzie zamknięta dla osób postronnych.
 
 
Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.)