2015-05-27|Umieszczone w: |przez: ZetKa


1.  Jeśli mieszkasz w rejonie naszego Gimnazjum

PAMIĘTAJ !
od 16 marca do 31 marca 2015 r.
złóż 
w systemie https://lublin-gim.edu.com.pl 
wniosek rekrutacyjny do Gimnazjum nr 11
wygeneruj
,  wydrukuj i złóż wniosek w sekretariacie naszej szkoły
jeśli Gimnazjum nr 11
jest Twoją SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU

 
Kontakt:
- tel. 81 5279695
- email: poczta@g11.lublin.eu
- sekretariat czynny pn.-pt. w godz. 7-15
 
 

2.  Jeśli jesteś spoza rejonu naszego Gimnazjum

PAMIĘTAJ !
od 4 do 29 maja do godz. 15:00
złóż 
w systemie https://lublin-gim.edu.com.pl 
wniosek rekrutacyjny do Gimnazjum nr 11
wygeneruj
,  wydrukuj i złóż wniosek w sekretariacie naszej szkoły
jeśli Gimnazjum nr 11
jest Twoją SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU

 
Kontakt:
- tel. 81 5279695
- email: poczta@g11.lublin.eu
- sekretariat czynny pn.-pt. w godz. 7-15
 
 

3. UWAGA!

Spotkanie informacyjne z kandydatami (oraz ich rodzicami) do klasy integracyjnej
odbędzie się 2 czerwca o godz. 17:00

 (zobacz załącznik nr 1)

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej z programem DSD
odbędzie się 8 czerwca o godz. 16:00

(zobacz załącznik nr 2)
 
Próba sprawności fizycznej do klasy sportowej (pływanie)
odbędzie się 9 czerwca o godz. 17:00

(zobacz załącznik nr 3)
 
Kontakt:
- tel. 81 5279695
- email: poczta@g11.lublin.eu
- sekretariat czynny pn.-pt. w godz. 7-15
 
 

4. UWAGA!

W dniach od 19 do 23 czerwca do godz. 15:00

możesz dokonać zmian w wyborze:
- szkoły,
 - klasy dwujęzycznej,
- klasy sportowej,
- klasy integracyjnej.
 
Kontakt:
- tel. 81 5279695
- email: poczta@g11.lublin.eu
- sekretariat czynny pn.-pt. w godz. 7-15
 
 

5. UWAGA!

W dniach od 24 czerwca od godz. 8:00
do 26 czerwca do godz. 15:00


macierzysta szkoła podstawowa wprowadza do systemu:
- wyniki sprawdzianu z OKE,
 - oceny ze świadectwa po klasie VI,
- osiągnięcia.
 
Kontakt:
- tel. 81 5279695
- email: poczta@g11.lublin.eu
- sekretariat czynny pn.-pt. w godz. 7-15
 
 

6. UWAGA!

Dotyczy kandydatów rekrutujących się indywidualnie
lub uczęszczających do szkoły podstawowej poza miastem Lublin

W dniach od 26 do 29 czerwca w godz. 10:00-15:00

dostarcz do sekretariatu naszego Gimnazjum:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 - kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie VI.
 
Kontakt:
- tel. 81 5279695
- email: poczta@g11.lublin.eu
- sekretariat czynny pn.-pt. w godz. 7-15
 
 

7. UWAGA!

1 lipca o godzinie 10:00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do naszego Gimnazjum
 
Kontakt:
- tel. 81 5279695
- email: poczta@g11.lublin.eu
- sekretariat czynny pn.-pt. w godz. 7-15
 
 

8. UWAGA!

W dniach od 1 do 3 lipca

dostarcz do sekretariatu naszego Gimnazjum: 
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 - oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie  VI,
- inne wymagane dokumenty.
 
Kontakt:
- tel. 81 5279695
- email: poczta@g11.lublin.eu
- sekretariat czynny pn.-pt. w godz. 7-15
 
 

9. UWAGA!

6 lipca o godzinie  10:00

Podanie listy  kandydatów  przyjętych
i nieprzyjętych do naszego Gimnazjum
 
Kontakt:
- tel. 81 5279695
- email: poczta@g11.lublin.eu
- sekretariat czynny pn.-pt. w godz. 7-15
 

 
Załączniki do pobrania:
Z1_klasaintegracyjna.pdf
Z2_klasaDSD.pdf
Z3_klasasportowa.pdf