2015-04-04|Umieszczone w: Język niemiecki, Rok szkolny 2014/2015, |przez: ZetKa


W dniu 27 marca ogłoszono wyniki konkursu w języku niemieckim „Der Mensch, den ich bewundere, kommt aus einem deutschsprachigen Land“ organizowanego przez III  Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. 

Tematem konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej osobie pochodzącej z niemieckiego obszaru językowego.
Dwa pierwsze miejsca przypadły uczniom klas dwujęzycznych DSD z naszego gimnazjum. Pierwsze miejsce zajęli Klaudia Denis i Kuba Przybyła z klasy 3A (prezentacja o Manuelu Neuerze), natomiast drugie uczennica klasy 2A - Julia Kaproń (prezentacja o Steffenie Möllerze).