2015-04-16|Umieszczone w: |przez: ZetKa

W celu pobrania i wypełnienia, a następnie wydrukowania wniosku zgłoszeniowego rodzic (prawny opiekun) powinien zalogować się na stronie:

https://lublin-gim.edu.com.pl

Wygenerowany i wypełniony wniosek winien złożyć w sekretariacie szkoły.