2015-03-12|Umieszczone w: |przez: ZetKa

Rekolekcje odbędą się w dniach 16-18 marca 2015 roku w kościele parafialnym p.w. Świętej Rodziny.

Harmonogram:
- godzina 8.15 – nauki rekolekcyjne;
- zajęcia lekcyjne w gimnazjum zgodnie z planem lekcji  od godziny 9.45.


W naukach rekolekcyjnych uczniowie uczestniczą pod opieką wychowawców, nauczycieli uczących oraz katechetów.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach pozostają pod opieką wyznaczonych nauczycieli w bibliotece szkolnej.