2015-03-09|Umieszczone w: Język polski, |przez: ZetKa

Ja kocham ciebie!
Niech o tym powie ci przelotny wiew,
Co w sen kolebie
Samotne szczyty cichych, smutnych drzew.
                                                             (L. Staff)


Uczestnicy wystąpili  w dwóch kategoriach: recytacja wierszy o tematyce miłosnej oraz prezentacja  własnych tekstów poetyckich o tematyce miłosnej. Jury konkursu – pani Wiesława Chmiel i pani Beata Daniluk – ustaliło wyniki w obu kategoriach: 

Recytacja:
I miejsce: Małgorzata Krysa, klasa IE,
II miejsce: Agnieszka Guz, klasa IIIA,
III miejsce: Agata Kiełbik, klasa IIIA
.

Twórczość własna:
I miejsce: Aleksandra Nowak, klasa IIIA,
II miejsce: Weronika Kudela, klasa IIIC oraz Aleksandra Latkowska, klasa IB,
III miejsce: Wiktoria Serafin, klasa IIIA oraz Katarzyna Witczak, klasa IIA
.

Wszyscy zgromadzeni z przyjemnością i wzruszeniem wysłuchali wierszy o różnych odcieniach miłości: od żartu, przekomarzań, flirtu – aż po smutek, żal i rozpacz… Wyszeptanych ze sceny, czy nawet wykrzyczanych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom, którzy pomogli w przygotowaniach i doborze repertuaru. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na wiosnę 2016 roku!