2015-02-27|Umieszczone w: |przez: ZetKa


Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty,
w sprawie zasad i terminów rekrutacji
do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.
(zobacz załącznik)
------------------------------------------------------------------------

Adres strony internetowej rekrutacji elektronicznej: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat
-------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że publikacja
list uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 2 lipca do godziny 10.00. Z wynikami naboru można zapoznać się w macierzystym gimnazjum, na swoim koncie rekrutacyjnym lub w szkole ponadgimnazjalnej.
Od 2 do 3 lipca do godziny 13.00 należy dostarczyć do szkoły (do której uczeń został zakwalifikowany) oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Niedostarczenie ww. dokumentów w wymienionym terminie oznacza rezygnację ucznia z nauki w danej szkole i skreślenie z listy zakwalifikowanych.
6 lipca do godziny 10.00 nastąpi publikacja list uczniów przyjętych do szkół oraz lista wolnych miejsc w szkołach.

 
Załączniki do pobrania:
Ulotka_informacyjna.pdf
Zarzadzenie_LKO.pdf